Styrelsen

 

 

 

Ordforande+Kassör

Gullmar Göthensten

0706-929790

 

Vice ordförande / Sekreterare

Lars Adiels

0702-173126

 

 

Ledamot

Ingemar Eriksson

0303-16239

 

Ledamot

Göran Johansson

0703-017028

 

Ledamot

Benny Hagström

0737 27545

 

Suppleant

Kjell Karlsson

0793-478103