Miljöarbete
Drivmedel till en speedwaymotorcykel består av metanol, övriga smörjmedel är vegetabiliska. Speedway har således en mycket liten miljöpåverkan.

Inom klubben har vi en ständig strävan att förbättra vår gemensamma miljömedvetenhet.